סל הקניות | החשבון שלך | חיפוש מתקדם | שירות לקוחות | חזרה לבננות | צרי קשר
אמהות שרשרת שם סקס מוצרי ילדים רוחני דף הבית היגיינה
  דך הבית > מדיניות ביטולים והחזרות
חפשי את המוצרים המתאימים לך:
כניסה למערכת />
				</td></tr>
				<tr><td height=
מדיניות ביטולים והחזרות

שלום וברוכה הבאה לעמוד מידע על מדיניות ביטולים והחזרות ב"בננות קניון."
בעמוד זה תוכלי למצוא מידע על ביטול עסקאות שביצעת בבננות קניון ועל החזרת המוצרים.
צוות שירות הלקוחות של בננות קניון ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת. ליצירת קשר אנא
לחצי כאן.
 
האם אפשר להתחרט ולבטל את הזמנתי?
בוודאי. ניתן להתחרט ולבטל הזמנה בהתאם למדיניות ביטולים והחזרות.

מהי מדיניות ביטולים והחזרות?
הלקוחה רשאית לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן, "חוק הגנת הצרכן").
להלן התנאים והדרך לביטול עסקה:
ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
הוראות סעיף זה לא יחולו על המוצרים הבאים, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
-טובין פסידים (מתכלים).
-שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שניתן לשירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.
-מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 19995.
-מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוחה במסגרת העסקה.
-מוצרים הניתנים להעתקה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוחה פתחה את אריזתם המקורית.
ביטול עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של בננות קניון.
תוצאות ביטול עסקה עקב פגם:
-ביטלה הלקוחה עסקה עקב פגם בנכס נושא ההסכם או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לה מאת הספק, יחזיר הספק ללקוחה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, יבטל את חיובה של הלקוחה, ולא יגבה מן הלקוחה דמי משלוח ודמי ביטול כלשהם.
-קיבלה הלקוחה את הנכס נושא ההסכם או העסקה, תעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לה הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלה הלקוחה בעקבות עשיית ההסכם או העסקה.
תוצאות ביטול עסקה שלא עקב פגם:
-ביטלה הלקוחה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק ללקוחה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, יבטל את חיובה של הלקוחה בשל העסקה ולא יגבה מן הלקוחה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
-יובהר ויודגש, דמי הביטול ייגבו על ידי הספק או על ידי "בננות קניון".
-קיבלה הלקוחה את הנכס נושא ההסכם או העסקה, תדאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון הלקוחה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלה הלקוחה בעקבות עשיית ההסכם או העסקה.
-הלקוחה תחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבלה את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא ההסכם או העסקה, נשלח מן הספק אל הלקוחה.
 בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע מן הלקוחה את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על בננות קניון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
• "בננות קניון" תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:
-במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר/השירות ובין אם בתיאור המוצר/השירות;
-במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך העסקה או ביצועה באופן תקין.
-אם יתברר ל"בננות קניון" כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחה, או מי מטעמה ו/או צד ג'.
-במקרה והמוצר אזל מן המלאי, בננות קניון רשאית לבטל את העסקה, או להציע מוצר חילופי שווה ערך.
אם בוטלה העסקה כאמור, "בננות קניון", מי מטעמה והספקים אינם אחראים, ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה, או מי מטעמה ו/או לצד ג', לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד ג' במחיר גבוה יותר.
"בננות קניון" תעדכן טלפונית או בכתב את הלקוחה על ביטול העסקה, בהתאם לפרטים שהזינה במערכת.

יש לציין כי במוצרים בייצור מיוחד אין החזר כספי.

 
 

הוסיפי למועדפים תקנון שאלות נפוצות משלוחים מדיניות ביטולים והחזרות © copyright 2006 bananot. all rights reserved. בניית אתרים tq-net

ניתוחים פלסטיים | ניתוח אף | הורדת שיער בלייזר | הסרת שיער בלייזר | תכשיטים | פלאפון
שרשרת שם | שרשרת שם אישית | שרשרת עם שם מכסף | שרשרת עם שם בעברית | שרשרת עם השם באנגלית
הסרת שיער | שרשרת זהב עם שם
אחסון שרת ADCD IT